De LSP-Methode

Deelnemers worden ondersteund in een proces van creatief denken en probleem oplossen

Tijdens de workshop wordt iedere deelnemer uitgenodigd een oplossing op een vraag te bouwen met LEGO®. De workshop wordt door ons begeleid. Uniek aan deze methode is dat iedere deelnemer aan bod komt om zijn of haar bijdrage over te brengen. Dat heeft te maken met één van de principes van LEGO SERIOUS PLAY. Iedere deelnemer heeft evenveel inbreng.

Onze overtuigingen

1

Succes

Leiders hebben niet alle antwoorden. Hun succes is afhankelijk van het horen en gebruiken van alle stemmen uit de organisatie.

2

Bijdragen

Mensen willen van nature bijdragen, ze willen onderdeel van een groter geheel zijn en eigenaarschap hebben/nemen.

2

Iedereen

Zorgen dat ieder teamlid kan bijdragen en zich vrij kan uitspreken is een duurzamer businessmodel.

2

Team

Veel te vaak werken teams niet optimaal omdat ze kennis van teamleden onbenut laten. Tijdens onze trainingen wordt alle kennis benut.

3

Complex

We leven in een wereld die het beste te omschrijven valt als complex en adaptief. De wereld maken we met LEGO tastbaar.

Daarom LEGO® Serious Play®

Bovenstaande overtuigingen vind je in elk element van een workshop terug. Iedereen doet mee (niemand uitgezonderd) en iedereen brengt zijn kennis, ervaring en verhalen op tafel. Vanuit volledige betrokkenheid van ieder individu wordt er toegewerkt naar gezamenlijke inzichten, visies, afspraken en strategieën. De uitkomsten worden altijd gedragen door alle teamleden waardoor de kans op succes stijgt.

Officieel gecertificeerd

Bouwgabbers is een Certified Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY®