FIRST LEGO League Junior

FIRST LEGO League Junior

De FIRST LEGO League Junior is een challenge voor kinderen van 6 t/m 10 jaar waarbij ze kennis maken met 21eeuwse vaardigheden zoals programmeren, presenteren en samenwerken. In een team van maximaal vier kinderen maken ze een creatie en een poster, beide aansluitend op het thema. 

Hiervoor gebruiken de kinderen een LEGO® Education® WeDo® 2.0 set, een FLL Jr. inspiratieset en een iPad om de creatie te programmeren. Via onderzoek starten de kinderen met het vinden van een conceptuele oplossing voor een probleem dat aansluit op het thema en presenteren dit via de ‘Laat zien’-poster, samen met wat zij hebben geleerd van de ‘Core Values’. Dit zijn hoekstenen van de FIRST LEGO® League® Jr., denk hierbij aan sportiviteit, samenwerking, leren en betrokkenheid bij de samenleving.

Bouwgabbers ondersteunt en helpt scholen met het implementeren van 21 eeuwse vaardigheden. Meedoen met de FIRST® LEGO League Jr. is een mooie aanvulling voor uw onderwijsinstelling, doet u ook mee?

Praktisch

  • Max. 4 tot 6 kinderen per team
  • Eerste vijf workshops 75 min. begeleiding van de leraar bij de start, het onderzoek
  • Laatste vijf workshops 75 min. voor het bouwen en programmeren
  • Op nader overeen te komen dagen, tussen 9:00 en 14:30 uur
  • Leraar moet aanwezig zijn
  • School omarmt het FLL Jr.
  • Een leraar ondersteunt de ‘Laat zien’-poster
  • Eén of meerdere ouders moeten behulpzaam zijn, bijv. halen en/of brengen van kinderen bij bijv. het onderzoek.

Mission Moon

Mission Moon start vanaf september 2018

Bouwgabbers ondersteunt uw leraren bij de lancering van nieuwe FLL Jr. challenge Mission Moon op uw onderwijsinstelling.

Competenties

Creativiteit * leren samenwerken * oog-hand-coördinatie * probleem- en kritisch oplossend denken * onderzoekend leren * technische kennis, algoritmisch denken * programmeren * computable thinking.