BRICK YOUR BUSINESS

 
Bouwgabbers helpt organisaties (profit- en non-profit), gemeenten, scholen en bedrijven oplossingen te vinden voor (ingewikkelde) vraagstukken. We gebruiken hiervoor de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Met je handen antwoorden vinden op vragen waarvan je niet zou verwachten dat de groep zich van deze kennis bewust is. De vraagstukken zijn divers; een nieuwe visie, een nieuw product, een oplossing voor een stroeve samenwerking, teambuilding, elkaar beter leren kennen of het aanpassen van merkwaarden. Bouwgabbers maakt de workshops altijd op maat en variëren van een halve dag tot twee dagen.

De methode

 

LEGO® SERIOUS PLAY® is een methode waarbij deelnemers ondersteund worden in een proces van creatief denken en probleem oplossen.

Tijdens de workshop wordt iedere deelnemer uitgenodigd een oplossing op een vraag te bouwen met LEGO®. De workshop wordt door ons begeleid. Uniek aan deze methode is dat iedere deelnemer aan bod komt om zijn of haar bijdrage over te brengen. Dat heeft te maken met één van de principes van LEGO SERIOUS PLAY. Iedere deelnemer heeft evenveel inbreng. 

Bouwgabbers is een Certified Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY® en bevoegd om sessies met deze methode te ontwerpen en te faciliteren.

Teambuilding

 
Leer elkaar beter kennen en bouw een sterker team door gebruikt te maken van individuele kwaliteiten van de teamleden. Social binding, vertrouwen opbouwen en het creëren van groepsdynamiek en efficiëntie te creëren.

Visie

 
Wat is de visie? Wat denken de teamleden dat de visie van de organisatie, het merk het of team is? Of wat zou de visie moeten zijn? Hoe komen we daar en welke uitdagingen moeten er aangegaan worden? In deze sessie(s) wordt de visie met elkaar gevormd of verder uitgebouwd. 

Strategie

 
Bepaal met elkaar de bedrijfs- of oraganistie-identiteit. Wat willen jullie uitstralen? Waar staan jullie nu en waar willen jullie naartoe werken? Welke stappen moeten er genomen worden? In deze sessie(s) wordt de basis gelegd voor de identiteit en de bijbehorende strategie. 

Innovatie

 
Samen werken aan iets nieuws. Dat kan een nieuwe productlijn zijn een spetterende presentatie of een nieuwe organisatiestructuur. Bouwgabbers begeleidt dit proces, waarbij alle deelnemers evenveel in kunnen brengen. De resultaten zijn vaak verrassend.

Waarom LEGO®️ SERIOUS PLAY®️?

  • Leiders/leidinggevenden/managers hebben niet alle antwoorden. Hun succes is afhankelijk van het horen en gebruiken van alle stemmen uit de organisatie.
  • Mensen willen van nature een bijdrage leveren, ze willen onderdeel van een groter geheel zijn en eigenaarschap hebben/nemen.
  • Zorgen dat ieder teamlid kan bijdragen en zich vrij kan uitspreken is een duurzamer businessmodel.
  • Veel te vaak werken teams niet optimaal omdat ze kennis van teamleden onbenut laten.
  • We leven in een wereld die het beste te omschrijven valt als complex en adaptief.

Deze overtuigingen vind je in elk element van een workshop terug. Iedereen doet mee (niemand uitgezonderd) en iedereen brengt zijn kennis, ervaring en verhalen op tafel. Vanuit volledige betrokkenheid van ieder individu wordt er toegewerkt naar gezamenlijke inzichten, visies, afspraken en strategieën. De uitkomsten worden altijd gedragen door alle teamleden waardoor de kans op succes stijgt.

Er is meer…

 

Bovenstaande onderwerpen zijn maar enkele voorbeelden. Alle workshops worden op maat gemaakt. Meer voorbeelden waarvoor de LEGO® SERIOUS PLAY® methode ingezet kan worden:

– Beleidsontwikkeling
– Designontwikkeling
– Businessmodellen
– Start-up begeleiding
– Leiderschapontwikkeling
– Jaarplannen
– Communicatieverbetering
– Bedrijfscultuur
– Uitbouwen van merkwaarden